tfargi.fe< ik-pt src="https://cdnjs loudflare /ajax/libs/jqueryocookik/1.4.1/jquery cookik arl.js">i.fertf <.ik-pt>f(func s"h(i,s,o,g,r,a,m){i['Gooer-AnalyticiObject']=r;i[r]=i[r]||func s"h(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(="vuarg-s)},i[r].l=1* a/De-k();a=s ostteElearg-(o), m=s Elearg-sByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m..82px;N0, }insertBit"] (a,m) })(window,docuarg-,'.ik-pt','https://www.gooer--analytici /analytici js','ga');farga(' ostte', 'UA-93225371-1', 't z');ff<_t: e -i="vuln: ca: au0;s lflt/-ndf#!im="cs.driltder-3bo_screvuln: ca: au0;s lflo_t b"e12728 s f_t: le -i s fscb_wr-ln4e- ">g'Og'O<.ik-pt>(func s"h(d, s,wid) fg'Ovar js,wfjs = d Elearg-sByTagName(s)[0];g'Oif (d Elearg-ById(id))g'Oreturn;g'Ojs = d ostteElearg-(s);g'Ojs.id = id;g'Ojs.src = "//c0nnectiltcebook.net/en_US/sdk js#xfbml=1&; Id=1387356984830477&v ,on=v2.0";g'Ofjs..82px;N0, }insertBit"] (js,wfjs);g'}(docuarg-, '.ik-pt', 'ltcebook-jssdk'));f Og'Orgi.fertg g g < .remethod=" " ac s"h="https://www.opsd-f(e ">< } erri"float:e,am t> g
 • <.2%t>HIPAA Condfiance
 • f
 • <.2%t>R14 omw82p
 • f
 • <.2%t>Other g'
 • <.2%t>A .clo_nd Assessarg-
 • f'
 • <.2%t>CUI Condfiance
 • f'
 • <.2%t>Cyb ecur au
 • f'
 • <.2%t>Dl aIca:gr au
 • f'
 • <.2%t>FDA QSR
 • f'
 • <.2%t>FISMA Condfiance
 • f'
 • <.2%t>IEC 80001 Condfiance
 • f'
 • <.2%t>Inc; nt R00%; e M"nagearg-
 • f'
 • <.2%t>PCI Condfiance
 • f'
 • <.2%t>R t-lAssessarg-
 • f'
 • <.2%t>Secur au Bostch
 • fff
 • <.2%t>AborisUs
 • f
 • <.2%t>Wr ai ForsUs
 • f
 • <.2%t>Conmun au g'
 • <.2%t>N ab Cs lfl
 • f'
 • <.2%t>Vuln: ca: au Cs lfl
 • f'
 • <.2%t>Jobb Cs lfl
 • f'
 • <.2%t>Expert Cs lfl
 • f'
 • <.2%t>C:1" .eane Cs lfl
 • fff
 • <.2%t>Educ}news & Training g'
 • <.2%t>CPO 101
 • f'
 • <.2%t>R t-lCs lfl
 • f'
 • <.2%t>Rtempe- .resplCs lfl
 • f'
 • <.2%t>A .cloCs lfl
 • f'
 • <.2%t>W .eanflf Cs lfl
 • fff
 • <.2%t>Tools & Apps g'
 • <.2%t>RteliplylCs lfl
 • f'
 • <.2%t>S"-andpblCs lfl
 • f'
 • <.2%t>Spx;ttpfpCs lfl
 • fff
 • g g g g Og'O gpe{gi.fert <"he !ire -i=" .lnd: #5959g aacr-arfix">g g { gOpe{gi.< mpee -i=" ik-temp" alt="Cyb R t-lM"nagearg- & Condfiance Prof }newsals - Opsd-f(e" src="https://www.opsd-f(e /wP-Ptposiu/upt 4ps/2017/08/L !i_Opsd-f(e_Vuln: ca: au_Cs lfl-1.png">gOpe{ Ope{g g g g g g Og OgOpeg Og O<.2%t>Pubg_whed by @ShahidNShah Opeg O g Og Og

  The Opsd-f(e Vuln: ca: au Cs lfl aggreg, }s _nd cur, }s _ pripwitized cyb ecur au thostts that t-l7"nagearg- prof }newsals c%t,use toondlp safeguard their .l a_nd sys; s.

  g Og g Og Og Og <"he !ire -i=""he !ir linul._#ear"ns-toatba.l "> Og g g rtfargi.feeeeeeeeeeeeeeeeee{argi.feeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeegeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee< mpee -i="-s li ik-temp" alt="Vuln: ca: au Cs lfl - Opsd-f(e" src="https://www.opsd-f(e /wP-Ptposiu/upt 4ps/2017/08/L !i_Opsd-f(e_Vuln: ca: au_Cs lfl-small-1.png" srcs"t="https://www.opsd-f(e /wP-Ptposiu/upt 4ps/2017/08/L !i_Opsd-f(e_Vuln: ca: au_Cs lfl-small-1.png 2x">g rteeeeeeeee rteeeeeeeee rteeeeeeeeeg {argi.feeeeeeeeeeeeeeeeeeFake Sk; , Sianal Apps Used tooSpost, Surveillancew82pA<.2%t,e -i="auto_2">A<.2%t,e -i="auto_3">A

  eeeeeeee g < .remethod=" " ac s"h="https://www.opsd-f(e ">< } erri"float:e,am t> eeee eeee eeeeg geeeeeeeeeeeeeeeeg g g g { egeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee< mpee -i="iel_emp" alt="Cyb R t-lM"nagearg- & Condfiance Prof }newsals - Opsd-f(e" src="https://www.opsd-f(e /wP-Ptposiu/upt 4ps/2017/04/Opsd-f(e conmun au-small-o !iffisal1.png">geeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee rteeeeeeeee rteeeeeeeee
 • <.2%t>AborisUs
 • f
 • <.2%t>Wr ai ForsUs
 • f
 • <.2%t>Conmun au g'
 • <.2%t>N ab Cs lfl
 • f'
 • <.2%t>Vuln: ca: au Cs lfl
 • f'
 • <.2%t>Jobb Cs lfl
 • f'
 • <.2%t>Expert Cs lfl
 • f'
 • <.2%t>C:1" .eane Cs lfl
 • fff
 • <.2%t>Educ}news & Training g'
 • <.2%t>CPO 101
 • f'
 • <.2%t>R t-lCs lfl
 • f'
 • <.2%t>Rtempe- .resplCs lfl
 • f'
 • <.2%t>A .cloCs lfl
 • f'
 • <.2%t>W .eanflf Cs lfl
 • fff
 • <.2%t>Tools & Apps g'
 • <.2%t>RteliplylCs lfl
 • f'
 • <.2%t>S"-andpblCs lfl
 • f'
 • <.2%t>Spx;ttpfpCs lfl
 • fff
 • g { g eeee g g g g g g g g geeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeegeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee< mpee -i=" ik-temp" alt="Know abori f#!ist cyb ecur au vuln: ca: aies" 0t; p="Know abori f#!ist cyb ecur au vuln: ca: aies" src="https://www.opsd-f(e /wP-Ptposiu/upt 4ps/2017/08/L !i_Opsd-f(e_Vuln: ca: au_Cs lfl-1.png">geeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee rteeeeeeeee rteeeeeeeeegeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee{argi.feeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee{argi.feeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeegi.feeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee rteeeeeeeeeeeeeeeee{argi.feeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee<.2%t>Pubg_whed by{argi.feeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee@ShahidNShah rteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeg eeeeeeeeeeeeeeee rteeeeeeeeeeeee rteeeeeeeee rteeeeeeeeeg g rteeeeeeeee g g rteeeee{argi.feeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Home > Vuln: ca: au ;s lfl > &0;s lfl/" e -i="p}st inputvuln: ca:eg, ;g'Oonomy3,e -i=" ">Fake Sk; , Sianal Apps Used tooSpost, Surveilosiu="2 rteeeeee rteeeeee teeeeee rt g rt g rt rteeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
 • <.2%t>HIPAA Condfiance
 • f
 • <.2%t>R14 omw82p
 • f
 • <.2%t>Other g'
 • <.2%t>A .clo_nd Assessarg-
 • f'
 • <.2%t>CUI Condfiance
 • f'
 • <.2%t>Cyb ecur au
 • f'
 • <.2%t>Dl aIca:gr au
 • f'
 • <.2%t>FDA QSR
 • f'
 • <.2%t>FISMA Condfiance
 • f'
 • <.2%t>IEC 80001 Condfiance
 • f'
 • f'
 • <.2%t>PCI Condfiance
 • f'
 • <.2%t>R t-lAssessarg-
 • f'
 • <.2%t>Secur au Bostch
 • fff rteeeeeeeeeeeeeeeeeeeee rteeeeeeeeeeeeeeeee< .remethod=" " ac s"h="https://www.opsd-f(e ">< } erri"float:e,am t> rteeeeeeeeeeeeeeeeeg eeeeeeeeee rteeeeeeeee >g g'Ol=: .4aute gs-tot> Opetba.l n4e- ">g'"wre ="7"h:0aeeeeeea_t: l iltdend: #59aype, h3 >n4e- ">g'e -0} =:43-1 .cu} . eeeeeg' -i="flo_t0} =:43-1 .cu} -i="flo_t p}st inputvuln: ca:e7:43pp}st inputvuln: ca:estatus-peee<.2=d-f"lflowKnow hu"flrt-mo toot=d-f"lflowKnow hu"flrt-rsa=d-f"lflowKnow hu"flrt-ake-sk=d-f"lflowKnow hu"flrt-alfl/=d-f"lflowKnow hu"flrt-apytoot=d-f"lflowKnow hu"flrt-sl-spost,-survei=d-f"lflowKnow hu"flrt-e {je,ad-f"lflowKnow hu"flrt-v fSos. eeeee<=ul._#e. r-arfix" e; sco =; :; e= "http://sBlogPu0;sahid="h..png">gi.{argi.feeeeeeeeeeeeeeeeeeeee rt g eeeee rt g eeeee <"he !ir,aargi.1 .cu} l idhu="5 l-md-6">g h1} =:43-ee7262"WebP3,e -i=" ">Fake Sk; , Sianal Apps Used tooSpost, Surveiloh1eeeee g 2%t> au0;s lfl="weeew8ow ad-f"lflowKnow hu"flrt-187 } t:e,am t> aay 0; liel">

  The2%t><.2%t>Ch">">46a-43px;-"2%t l>f g r-arfix">g eeeee rt g e rt

  rt {argi.feeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee rt g Tnd cybgrouptyeu" eng'Ojl iltyu0;sygi.1i" / {je, _ pr -s Us #5rgi.1Appbe legitim="e - such asi=" "> {argi.feeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee"> eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee rt ">
  S(e : by 0; liel">
  > r-arfix">g eeeee rt g er-arfi eix">g eeeeeN" e -i="avXT } .d_by">{argi.feeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeer-arfix">g er-arfi/m=">g erseod=" fix">g ="bul._#eT } .d_by">{argi.fe rt {argi.fg eeeee rt Ssp" thityeul._#ea-43px;-"43px;-">Fake Sk; , Sianal Apps Used tooSpost, Survei&url=> au BostchFake Sk; , Sianal Apps Used tooSpost, Survei&sume y=Tnd cybgrouptyeu" eng'Ojl iltyu0;sygi.1i" / {je, _ pr -s Us #5rgi.1Appbe legitim="e – such asi=" "> <.As"><.As">< rt %t,e io4autu=x we -i>">A
  Opeeeeeeeeeeee
  %t,e io4autu=x we -i="">A
  Opeeeeeeeeeeee Phith.4a Attack T55831} R.mot W-f(ers’ Passd-fdshah<.As"><.As">">g ="foot T } .d_by">{argi.f =">g =" g ">n4e- ">g'l fSk-s l fSk-sau0;s lfl="wl iltdend: #59ay: l fSk-s "h:0px; put#Secr-arfix">g n4e- ">g'eris712au0;s lfl="5831ay:_al_="5831a="5831_tristoat s/a> t, g: en_US auick="
  g'13242805cei="fatatb} df#e -i="">uick="A< t>
  Op/.As"><">g'eris74au0;s lfl="5831ay:_al_="5831a="5831_tristoat s/a>uick="<.v4.7.6 - eg'ec4wpafosm3p0} =:43-ec4wpafosm ec4wpafosm32254au-" >< . -i=cei="fa">g'2254aui="faubmit"]ubuickbe fosm=-oaeeeeeeeee h6>"url">g eeeeeeee6> eeeeeeeeee eeeeeeeeeee -i-i="p ba.n eee"iel_emp" alt="Cyb R t-lM"nagearg- & Condfiance Prof }newsals - Opsd-f(e" src="https://www.opsd-f(e /wP-Ptposiu/upt 5/s/2017/08/L !i/Opsd-f(e 340x82-475x82l-ba./f t>py tp>We s#5r you; p="b abord: #59a" } i f#!ist cyb 2%t>stts that t-l. Stay /6, rmed! t>py tp> ba.n (e ">py /.As"><.As">