net . . ne <#rtupt>e(func-:3 (i,s,o,g,r,a,m){i['Goo.63AnalytsouObject']=r;i[r]=i[r]||func-:3 (){ (i[r].q=i[r].q||[]).push( .u444{s)},i[r].l=1*audiD ();a=sch{ teEle444{(o), m=scnteEle444{sByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.r1 -.Na arinsertBe:b (a,m) })(window,docu444{,'#rtupt',iit vul o qgoo.6316.alytsouch5eta.alytsoucjs',iga');et ga('h{ te', 'UA-93225371-1', 'l6fa');ee<{ e_eri.h="tete.l.so a5vulporate{ #00} obobag-adversti616.bobag-9750 14pxu[-seri.h 14pscr -i-l ohd"> t<] .id="fb-ryp-"> t<#rtupt>(func-:3 (d, s,.id tvar js,.fjs = dcnteEle444{sByTagName(s)[0]; tif (dcnteEle444{ById(id ) treturn; tjs = dch{ teEle444{(s); tjs.id = id; tjs.src = "itcannecteuecebook.net/en_US/sdkcjs#xfbml=1&] Id=1387356984830477&vers:3 =v2.0"; tfjs.r1 -.Na arinsertBe:b (js,.fjs); }(docu444{, '#rtupt', 'uecebook-jssdk'));e t<] .eri.h=",."pi)dixu[-s-ph2.lc63arfix"> t . n<] .eri.h=",."tfi, width: 007%c63arfix"> <] .eri.h=",63arfix"> <] .eri.h=" ;} ndexpx9ra" >< 1method="nte" ac-:3 ="-.e85)it3rant;} attach5e"><-r610 c _ ost-c; de_fi"s" 444ufi"" lsmcehol nd="Spx9ra" eri.h=";} ndexpx9ra-lchearsf_2sibc---s{ ct.wrs--aet.decr a atct1etjquery#1.10.4.js">-->net .<-r610 c _ ost-c; de_fi"s" 444ufi"" lsmcehol nd p6.tntokicol.s-lwde)itcdnjsccol.s-lwde/lo-yn: b tnt;} nderafinn-{ByI-aAr } tutb p6. de_fi"s" 4c _ ost-c;pcf7-p2r lisntnt;} de_fi"s" 4< 1methodbtbs_eme,<5 ="nte" 6..p-juteEfypnt;} att< 4liol n1methodbtbs_ry/3.btbs_ry/3oun-ra-:3onomy.btbs_ry/3ooByTagnter 4{ isch5etaj36" 4a href ct.wrs--aet.decr a atct1e/isch5eta/cui" ompli (re/" n1method px9r< 1method pnt;} att<} attCUI Compli (ret;} att< 4liol n1methodbtbs_ry/3.btbs_ry/3oun-ra-:3onomy.btbs_ry/3ooByTagnter 4{ isch5etaj24" 4a href ct.wrs--aet.decr a atct1e/isch5eta/cybu[-ecurity/" n1method px9r< 1method pnt;} att<} attCybu[-ecurityt;} att< 4liol n1methodbtbs_ry/3.btbs_ry/3oun-ra-:3onomy.btbs_ry/3ooByTagnter 4{ isch5etaj26" 4a href ct.wrs--aet.decr a atct1e/isch5eta/,0l-- ogrity/" n1method px9r< 1method pnt;} att<} attD0l-cI ogrityt;} att< 4liol n1methodbtbs_ry/3.btbs_ry/3oun-ra-:3onomy.btbs_ry/3ooByTagnter 4{ isch5etaj35" 4a href ct.wrs--aet.decr a atct1e/isch5eta/fda-qsr/" n1method px9r< 1method pnt;} att<} attFDA QSRt;} att< 4liol n1methodbtbs_ry/3.btbs_ry/3oun-ra-:3onomy.btbs_ry/3ooByTagnter 4{ isch5etaj34" 4a href ct.wrs--aet.decr a atct1e/isch5eta/fisme" ompli (re/" n1method px9r< 1method pnt;} att<} attFISMA Compli (ret;} att< 4liol n1methodbtbs_ry/3.btbs_ry/3oun-ra-:3onomy.btbs_ry/3ooByTagnter 4{ isch5etaj37" 4a href ct.wrs--aet.decr a atct1e/isch5eta/iec-80001" ompli (re/" n1method px9r< 1method pnt;} att<} attIEC 80001 Compli (ret;} att< 4liol n1methodbtbs_ry/3.btbs_ry/3oun-ra-:3onomy.btbs_ry/3ooByTagnter 4{ isch5etaj29" 4a href ct.wrs--aet.decr a atct1e/isch5eta/inct3rnt]ahivt-he 00nage007%/" n1method px9r< 1method pnt;} att<} attInct3rnt Rhivt-he M0nage007%t;} att< 4liol n1methodbtbs_ry/3.btbs_ry/3oun-ra-:3onomy.btbs_ry/3ooByTagnter 4{ isch5etaj31" 4a href ct.wrs--aet.decr a atct1e/isch5eta/pci" ompli (re/" n1method px9r< 1method pnt;} att<} attPCI Compli (ret;} att< 4liol n1methodbtbs_ry/3.btbs_ry/3oun-ra-:3onomy.btbs_ry/3ooByTagnter 4{ isch5etaj25" 4a href ct.wrs--aet.decr a atct1e/isch5eta/evicrassess007%/" n1method px9r< 1method pnt;} att<} attRdfheAssess007%t;} att< 4liol n1methodbtbs_ry/3.btbs_ry/3oun-ra-:3onomy.btbs_ry/3ooByTagnter 4{ isch5etaj27" 4a href ct.wrs--aet.decr a atct1e/isch5eta/-ecurity."potch/" n1method px9r< 1method pnt;} att<} attSecurity Bpotcht;} attd p6.tntokicol.s-lwde)itcdnjsccol.s-lwde/lo-yn: b tnt;} nderafinn-{ByI-aAr } tutb p6. de_fi"s" 4c _ ost-c;pcf7-p2r lisntnt;} de_fi"s" 4< 1methodbtbs_eme,<5 ="nte" 6..p-juteEfypnt;} att--href ct.wrs--aet.decr a atct1e/aboy#-us/" n1method px9r< 1method pnt;} att<} attAboy#1U>t;} attt;} att< 4liol n1methodbtbs_ry/3.btbs_ry/3oun-rackobin.btbs_ry/3ooByTagntkobin" 4a href ct.wrs--aet.decr a atct1e/e{ pa--1padd-e,2_;/" n1method px9r< 1method pnt;} att<} attV{ pa--1pad Ce{ t;} att< 4liol n1methodbtbs_ry/3.btbs_ry/3oun-rao.63_ btbs_ry/3ooByTagn lp" 4a href ct.wrs--aet.decr a atct1e/jobhite{ /" n1method px9r< 1method pnt;} att<} attJobh Ce{ t;} att< 4liol n1methodbtbs_ry/3.btbs_ry/3oun-rackobin.btbs_ry/3ooByTagntkobin" 4a href ct.wrs--aet.decr a atct1e/expertite{ /" n1method px9r< 1method pnt;} att<} attExpert Ce{ t;} att< 4liol n1methodbtbs_ry/3.btbs_ry/3oun-rackobin.btbs_ry/3ooByTagntkobin" 4a href ct.wrs--aet.decr a atct1e/s-r6fe--1c--a], ."/" n1method px9r< 1method pnt;} att<} attC-r6fe--1c- Ce{ t;} att< 4liol n1methodbtbs_ry/3.btbs_ry/3oun-rackobin.btbs_ry/3ooByTagntkobin" 4a href ct.wrs--aet.decr a atct1e/evica], ."/" n1method px9r< 1method pnt;} att<} attRdfheCe{ t;} att< 4liol n1methodbtbs_ry/3.btbs_ry/3oun-rao.63_ btbs_ry/3ooByTagn lp" 4a href ct.wrs--aet.decr a atct1e/ ind_k ul li: ;fo/" n1method px9r< 1method pnt;} att<} attRhivt-hevicr adCe{ t;} att< 4liol n1methodbtbs_ry/3.btbs_ry/3oun-rao.63_ btbs_ry/3ooByTagn lp" 4a href ct.wrs--aet.decr a atct1e/ve{ : ;fo/" n1method px9r< 1method pnt;} att<} attAe{ _Ce{ t;} att< 4liol n1methodbtbs_ry/3.btbs_ry/3oun-rackobin.btbs_ry/3ooByTagntkobin" 4a href ct.wrs--aet.decr a atct1e/hit:eme_at:ad_pa/" n1method px9r< 1method pnt;} att<} attWit:eme_a Ce{ t;} att< 4liol n1methodbtbs_ry/3.btbs_ry/3oun-rao.63_ btbs_ry/3ooByTagn lp" 4a href ct.wrs--aet.decr a atct1e/t ob_ bhite{ /" n1method px9r< 1method pnt;} att<} attS ob_ bhdCe{ t;} att< 4liol n1methodbtbs_ry/3.btbs_ry/3oun-rao.63_ btbs_ry/3ooByTagn lp" 4a href ct.wrs--aet.decr a atct1e/t.hd_8{ ite{ /" n1method px9r< 1method pnt;} att<} attS.hd_8{ Ce{ t;} attch5e"><-r610 c _ ost-c; de_fi"s" 444ufi"" lsmcehol nd="Spx9ra" e ldlaes-drop-# de_fi"s" ry/3sco ry/3 i /1.4.--anteEla.org/Organiz-lwde) 4c _ ost-c; ul (2 ldlaes-drop" 4a 1method ="nte" --href ct.wrs--aet.dupt', 'uet1e/Ocr a at 979191755558315/" tintet="_blan --. pa ="F --ry/3propc; ameA|[]).at--href ct.wrs--aplu> #00} et1e/116450475670702057679" tintet="_blan --. pa =" m=scn Plu>--ry/3propc; ameA|[]).at-e w,."rb-e007">row;} ndexpx9ra" ol nd="Spx9ra" e porsipx9. lismg--1 {7%{ white{ o8/L16._Ocr a at_V{ pa--1pad_Ce{ -1.png;} .e85<-r610mceh444ufi"" lsmcehmcehol nd="Spx9ra" e de_fi"s" 444ufi"" lsmcehmceh444ufi" rb-e w,."rb-el(https:/px9ra href ct.wrs--aet.decr a atct1e--ry/3propc;url"i" rb-e w,."rb-ecial_i < tjqua50i,s,o,g,r,a,mul.emeunscn-nv > lismg--1 {7%{ white{ h. shahidt .h.png;} .e8444ufi" rb.at<-e w,."rb-e"porst-ch" 4a href ct.wrs--aet.decr a atct1e--ry/3propc;url"i" rb} attPub-aAhed by @ShahidNShaht;} att<-r6" r" rb-e w,."rb-e ="--px !i6px;22 t:a ;fontve de_fi"s" i"" lsmcehmcehol nd< 1methodb;{11t:a ;fontv" 4p>The Ocr a at V{ pa--1pad Ce{ aggregschs i{ulcurschs i pria{ tized cybu[-ecurity ths.r1s that ndfhe00nage007% prof7 bwdeals c use toi6plp safeguard their ,0l-ci{ulsysy/3s.h44pnt;} attach5e"><-r610 .4ufi r"ch5e"><-r610 .6px;22>" r" r610 r" r"ch5e"><-dhtc-r3n1methodhtc-r3n pa--1 hitols".tntoki :3 61"> r"ch5e"><-r610 -e wn1methodst-c ghtc-r3nd_:-emaborde_risk ueri.h=" ;} ndexpx9ra" ol nd="Spx9ra" e zin16.63540 eri.h=" ;} ndexpx9ra" ol n njschloudffffffffffffffffffd="Spx9ra" e porsipx9.chloudffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffuapx9ra" e de_fi"s3 ="a{ naesnt-hd_izin16." t src-e00_a-lisntn9i2--href ct.wrs--aet.decr a atct1e/e{ pa--1padd-e,2_;/" rde="no a low;} ffffffffffffffffffffffffffu a50x9ra" e:a..hd_, -wo!" alt="V{ pa--1pad Ce{ - Ocr a at" i,s,o,g,r,a,mul.emeunscn-nv > lismg--1 {7%{ white{ o8/L16._Ocr a at_V{ pa--1pad_Ce{ -small-1.png; i,sset=",g,r,a,mul.emeunscn-nv > lismg--1 {7%{ white{ o8/L16._Ocr a at_V{ pa--1pad_Ce{ -small-1.png 2 ;} ndexpx9ra" ol n njfffffffffu/at xpx9ra" ol n njfffffffffu/4ufic xpx9ra" ol n njfffffffff ndexpx9ra" ol nol nd="Spx9ra" e porsi_izi1 hitolsr.gif'):ahtc-r3px9.chloudffffffffffffffffffffffffffffffffffffff444ufi" ndexpx9ra" ol nol nd="Spx9ra" e pa,=t-; >d p6.tntokicol.s-lwde)itcdnjsccol.s-lwde/lo-yn: b tnt;} nderannn-{ByIght wpor} tutb p6. de_fi"s" 4c _ ost-c;pcf7-p2r lisntnt;} de_fi"s" 4< 1methodbtbs_eme,<5 ="nte" 6..p-juteEfypnt;} att< 4liol n1methodbtbs_ry/3.btbs_ry/3oun-ra-:3onomy.btbs_ry/3ooByTagnter 4{ isch5etaj36" 4a href ct.wrs--aet.decr a atct1e/isch5eta/cui" ompli (re/" n1method px9r< 1method pnt;} att<} attCUI Compli (ret;} att< 4liol n1methodbtbs_ry/3.btbs_ry/3oun-ra-:3onomy.btbs_ry/3ooByTagnter 4{ isch5etaj24" 4a href ct.wrs--aet.decr a atct1e/isch5eta/cybu[-ecurity/" n1method px9r< 1method pnt;} att<} attCybu[-ecurityt;} att< 4liol n1methodbtbs_ry/3.btbs_ry/3oun-ra-:3onomy.btbs_ry/3ooByTagnter 4{ isch5etaj26" 4a href ct.wrs--aet.decr a atct1e/isch5eta/,0l-- ogrity/" n1method px9r< 1method pnt;} att<} attD0l-cI ogrityt;} att< 4liol n1methodbtbs_ry/3.btbs_ry/3oun-ra-:3onomy.btbs_ry/3ooByTagnter 4{ isch5etaj35" 4a href ct.wrs--aet.decr a atct1e/isch5eta/fda-qsr/" n1method px9r< 1method pnt;} att<} attFDA QSRt;} att< 4liol n1methodbtbs_ry/3.btbs_ry/3oun-ra-:3onomy.btbs_ry/3ooByTagnter 4{ isch5etaj34" 4a href ct.wrs--aet.decr a atct1e/isch5eta/fisme" ompli (re/" n1method px9r< 1method pnt;} att<} attFISMA Compli (ret;} att< 4liol n1methodbtbs_ry/3.btbs_ry/3oun-ra-:3onomy.btbs_ry/3ooByTagnter 4{ isch5etaj37" 4a href ct.wrs--aet.decr a atct1e/isch5eta/iec-80001" ompli (re/" n1method px9r< 1method pnt;} att<} attIEC 80001 Compli (ret;} att< 4liol n1methodbtbs_ry/3.btbs_ry/3oun-ra-:3onomy.btbs_ry/3ooByTagnter 4{ isch5etaj29" 4a href ct.wrs--aet.decr a atct1e/isch5eta/inct3rnt]ahivt-he 00nage007%/" n1method px9r< 1method pnt;} att<} attInct3rnt Rhivt-he M0nage007%t;} att< 4liol n1methodbtbs_ry/3.btbs_ry/3oun-ra-:3onomy.btbs_ry/3ooByTagnter 4{ isch5etaj31" 4a href ct.wrs--aet.decr a atct1e/isch5eta/pci" ompli (re/" n1method px9r< 1method pnt;} att<} attPCI Compli (ret;} att< 4liol n1methodbtbs_ry/3.btbs_ry/3oun-ra-:3onomy.btbs_ry/3ooByTagnter 4{ isch5etaj25" 4a href ct.wrs--aet.decr a atct1e/isch5eta/evicrassess007%/" n1method px9r< 1method pnt;} att<} attRdfheAssess007%t;} att< 4liol n1methodbtbs_ry/3.btbs_ry/3oun-ra-:3onomy.btbs_ry/3ooByTagnter 4{ isch5etaj27" 4a href ct.wrs--aet.decr a atct1e/isch5eta/-ecurity."potch/" n1method px9r< 1method pnt;} att<} attSecurity Bpotcht;} attd44ufich5e"><-r610ffff444ufi""><-r610ffff444ufi""><-r610ffff4< 1method ="r{ ;f-prog-7 bant;} attach5e"><- .6px;22>"ch5e"><-r610ffff4htc-r3n1methodhtc-r3n pa-oaawlt-1 ".tntoki :3 61"> ndexpx9ra" ol nol nd="Spetur pa-o} ba1"> ndexpx9ra" ol nol nnnnnnn ndexpx9ra" ol nd="Spx9ra" e zi-emaborde_risk ueri.h=" /e{ pa--1padd-e,2_;/#00} to-nix !ir0 -isupot->3333-flerm-p.gii[r]||fus-baj2022/;} ndexpx9ra" ol nd="Spx9ra" e porsipx9. ndexpx9ra" ol nol nd="Spx9ra" e it-sr ">fuapx9ra" e de_fi"s3 ="a{ naesnt-hd_izin16." t src-e00_a-lisntn9i2--href ct.wrs--aet.decr a atct1e" rde="no a low;} ffffffffffffffffffffffffffu a50x9ra" esnt_wo!" alt="Cybu[ RdfheM0nage007% & Compli (re Prof7 bwdeals - Ocr a at" i,s,o,g,r,a,mul.emeunscn-nv > lismg--1 {7%{ white{ o4/Ocr a at community-small-n16.6fieal1.png;} ffffffffffffffffffffffffffffu/at xpx9ra" ol n njfffffffffu/4ufi xpx9ra" ol n njfffffffffu p6.tntokicol.s-lwde)itcdnjsccol.s-lwde/lo-yn: b tnt;} nderannn-{ByIa t.r} tutb p6. de_fi"s" 4c _ ost-c;pcf7-p2r lisntnt;} de_fi"s" 4< 1methodbtbs_eme,<5 ="nte" 6..p-juteEfypnt;} att--href ct.wrs--aet.decr a atct1e/aboy#-us/" n1method px9r< 1method pnt;} att<} attAboy#1U>t;} attt;} att< 4liol n1methodbtbs_ry/3.btbs_ry/3oun-rackobin.btbs_ry/3ooByTagntkobin" 4a href ct.wrs--aet.decr a atct1e/e{ pa--1padd-e,2_;/" n1method px9r< 1method pnt;} att<} attV{ pa--1pad Ce{ t;} att< 4liol n1methodbtbs_ry/3.btbs_ry/3oun-rao.63_ btbs_ry/3ooByTagn lp" 4a href ct.wrs--aet.decr a atct1e/jobhite{ /" n1method px9r< 1method pnt;} att<} attJobh Ce{ t;} att< 4liol n1methodbtbs_ry/3.btbs_ry/3oun-rackobin.btbs_ry/3ooByTagntkobin" 4a href ct.wrs--aet.decr a atct1e/expertite{ /" n1method px9r< 1method pnt;} att<} attExpert Ce{ t;} att< 4liol n1methodbtbs_ry/3.btbs_ry/3oun-rackobin.btbs_ry/3ooByTagntkobin" 4a href ct.wrs--aet.decr a atct1e/s-r6fe--1c--a], ."/" n1method px9r< 1method pnt;} att<} attC-r6fe--1c- Ce{ t;} att< 4liol n1methodbtbs_ry/3.btbs_ry/3oun-rackobin.btbs_ry/3ooByTagntkobin" 4a href ct.wrs--aet.decr a atct1e/evica], ."/" n1method px9r< 1method pnt;} att<} attRdfheCe{ t;} att< 4liol n1methodbtbs_ry/3.btbs_ry/3oun-rao.63_ btbs_ry/3ooByTagn lp" 4a href ct.wrs--aet.decr a atct1e/ ind_k ul li: ;fo/" n1method px9r< 1method pnt;} att<} attRhivt-hevicr adCe{ t;} att< 4liol n1methodbtbs_ry/3.btbs_ry/3oun-rao.63_ btbs_ry/3ooByTagn lp" 4a href ct.wrs--aet.decr a atct1e/ve{ : ;fo/" n1method px9r< 1method pnt;} att<} attAe{ _Ce{ t;} att< 4liol n1methodbtbs_ry/3.btbs_ry/3oun-rackobin.btbs_ry/3ooByTagntkobin" 4a href ct.wrs--aet.decr a atct1e/hit:eme_at:ad_pa/" n1method px9r< 1method pnt;} att<} attWit:eme_a Ce{ t;} att< 4liol n1methodbtbs_ry/3.btbs_ry/3oun-rao.63_ btbs_ry/3ooByTagn lp" 4a href ct.wrs--aet.decr a atct1e/t ob_ bhite{ /" n1method px9r< 1method pnt;} att<} attS ob_ bhdCe{ t;} att< 4liol n1methodbtbs_ry/3.btbs_ry/3oun-rao.63_ btbs_ry/3ooByTagn lp" 4a href ct.wrs--aet.decr a atct1e/t.hd_8{ ite{ /" n1method px9r< 1method pnt;} att<} attS.hd_8{ Ce{ t;} attch5e"><-r610ffffu/4ufi "" lsmcehol nol nd="Spx9ra" e pa,=t-;x9. ndexpx9ra" ol nol nd="Spx9ra" e ldlaes-drop-# de_fi"s" ry/3sco ry/3 i /1.4.--anteEla.org/Organiz-lwde) 4c _ ost-c; ul (2 ldlaes-drop" 4a 1method ="nte" --href ct.wrs--aet.dupt', 'uet1e/Ocr a at 979191755558315/" tintet="_blan --. pa ="F --ry/3propc; ameA|[]).at--href ct.wrs--aplu> #00} et1e/116450475670702057679" tintet="_blan --. pa =" m=scn Plu>--ry/3propc; ameA|[]).at<-r6" ndexpx9ra" ol n" ndexpx9ra" ol nol nol nd="Spx9ra" e zin16.63540 eri.h=" /e{ pa--1padd-e,2_;/#00} to-nix !ir0 -isupot->3333-flerm-p.gii[r]||fus-baj2022/;} ndexpx9ra" ol nol nol nd="Spx9ra" e o, "t.firmal;fo4;} ffffffffffffffffffffffffffffuapx9ra" e de_fi"s3 ="a{ naesnt-hd_izin16." t src-e00_a-lisntn%si2--href ct.wrs--aet.decr a atct1e/e{ pa--1padd-e,2_;/" rde="no a low;} ffffffffffffffffffffffffffu a50x9ra" ed_, -wo!" alt="Know aboy# ."st cybu[-ecurity e{ pa--1pafus--. pa ="Know aboy# ."st cybu[-ecurity e{ pa--1pafus--i,s,o,g,r,a,mul.emeunscn-nv > lismg--1 {7%{ white{ o8/L16._Ocr a at_V{ pa--1pad_Ce{ -1.png;} ffffffffffffffffffffffffffffu/at xpx9ra" ol n njfffffffffu/4ufi xpx9ra" ol n njfffffffffu="Spx9ra" e o, "t.2irmal;fo2;} ffffffffffffffffffffffffffffu-e w,."rb-el(https:/p9.chloudffffffffffffffffffffffffffb-e w,."rb-ecial_i < tj.chloudffffffffffffffffffffffffffffqua50i,s,o,g,r,a,mul.emeunscn-nv > lismg--1 {7%{ white{ h. shahidt .h.png;} oudffffffffffffffffffffffffffffq/4ufi xpx9ra" ol n njfffffffffffffffffb-e w,."rb-e"porst-ch" .chloudffffffffffffffffffffffffffffff<} attPub-aAhed by.chloudffffffffffffffffffffffffffffffe<{ .anc ---s5 a,mul.etwit et1e/ShahidNShah'); ers:3 ntelse;">@ShahidNShaht;at xpx9ra" ol n njfffffffffffffffffffff<;} attach5e"><-r610mcehffffffffffffffff<;4ufi xpx9ra" ol n njfffffffffffffu/4ufi xpx9ra" ol n njfffffffffu/4ufi xpx9ra" ol n njfffffffffu="Spx9ra" e o, ;fo,;} ndexpx9ra" ol nol nol nd< 1methodtjqua50i src-efo, "texptab--i,s,o,g,r,a,mul.emeunscn-nv > lismg--1 {7%{ white{ o8/Ocr a at V{ pa--1pad_Ce{ - :3 61-1.png; alt="Curschd cybu[ e{ pa--1pay i{ulcybu[ ths.r1 up5)itbant;} attach5e"><-------------------- xpx9ra" ol n njfffffffffu/4ufi "" lsmcehra" ol nol nd/4ufi "" lsmcehra" ol nol n------- xpx9ra" ol n njfffffu="Spx9ra" e"pot-typ-bsnd_:-emaborde_risk u"y#cooof cBpot-typ-bLaAra vocab,o,g,r,a,mnteEla.org/" .chloudfffffffffffffffffffffd!-h Bpot-typ-b NavXT 6.4.0 r-i d< propegiiodsy/3LaAr -.Na a"y#cooof cLaArIy/3" 4a propegiiodsy/3"y#cooof cWebP lp"-. pa =" m toiH0 -.--href ct.wrs--aet.decr a atct1e" x9ra" e 0 -" 4< propegiiod#rtu">H0 -t;} att(funpx9r< propegiiod#rtu">V{ pa--1pad -e,2_;t;} att= dcnteEle44t;} att3333-flerm-p.gii[r]||fus-baj2022/;x9.chloudffffffffffffffffffffffffffffffd p6.tntokicol.s-lwde)itcdnjsccol.s-lwde/lo-yn: b tnt;} nderannn-{ByIght wpor} tutb p6. de_fi"s" 4c _ ost-c;pcf7-p2r lisntnt;} de_fi"s" 4< 1methodbtbs_eme,<5 ="nte" 6..p-juteEfypnt;} att< 4liol n1methodbtbs_ry/3.btbs_ry/3oun-ra-:3onomy.btbs_ry/3ooByTagnter 4{ isch5etaj36" 4a href ct.wrs--aet.decr a atct1e/isch5eta/cui" ompli (re/" n1method px9r< 1method pnt;} att<} attCUI Compli (ret;} att< 4liol n1methodbtbs_ry/3.btbs_ry/3oun-ra-:3onomy.btbs_ry/3ooByTagnter 4{ isch5etaj24" 4a href ct.wrs--aet.decr a atct1e/isch5eta/cybu[-ecurity/" n1method px9r< 1method pnt;} att<} attCybu[-ecurityt;} att< 4liol n1methodbtbs_ry/3.btbs_ry/3oun-ra-:3onomy.btbs_ry/3ooByTagnter 4{ isch5etaj26" 4a href ct.wrs--aet.decr a atct1e/isch5eta/,0l-- ogrity/" n1method px9r< 1method pnt;} att<} attD0l-cI ogrityt;} att< 4liol n1methodbtbs_ry/3.btbs_ry/3oun-ra-:3onomy.btbs_ry/3ooByTagnter 4{ isch5etaj35" 4a href ct.wrs--aet.decr a atct1e/isch5eta/fda-qsr/" n1method px9r< 1method pnt;} att<} attFDA QSRt;} att< 4liol n1methodbtbs_ry/3.btbs_ry/3oun-ra-:3onomy.btbs_ry/3ooByTagnter 4{ isch5etaj34" 4a href ct.wrs--aet.decr a atct1e/isch5eta/fisme" ompli (re/" n1method px9r< 1method pnt;} att<} attFISMA Compli (ret;} att< 4liol n1methodbtbs_ry/3.btbs_ry/3oun-ra-:3onomy.btbs_ry/3ooByTagnter 4{ isch5etaj37" 4a href ct.wrs--aet.decr a atct1e/isch5eta/iec-80001" ompli (re/" n1method px9r< 1method pnt;} att<} attIEC 80001 Compli (ret;} att< 4liol n1methodbtbs_ry/3.btbs_ry/3oun-ra-:3onomy.btbs_ry/3ooByTagnter 4{ isch5etaj29" 4a href ct.wrs--aet.decr a atct1e/isch5eta/inct3rnt]ahivt-he 00nage007%/" n1method px9r< 1method pnt;} att<} attInct3rnt Rhivt-he M0nage007%t;} att< 4liol n1methodbtbs_ry/3.btbs_ry/3oun-ra-:3onomy.btbs_ry/3ooByTagnter 4{ isch5etaj31" 4a href ct.wrs--aet.decr a atct1e/isch5eta/pci" ompli (re/" n1method px9r< 1method pnt;} att<} attPCI Compli (ret;} att< 4liol n1methodbtbs_ry/3.btbs_ry/3oun-ra-:3onomy.btbs_ry/3ooByTagnter 4{ isch5etaj25" 4a href ct.wrs--aet.decr a atct1e/isch5eta/evicrassess007%/" n1method px9r< 1method pnt;} att<} attRdfheAssess007%t;} att< 4liol n1methodbtbs_ry/3.btbs_ry/3oun-ra-:3onomy.btbs_ry/3ooByTagnter 4{ isch5etaj27" 4a href ct.wrs--aet.decr a atct1e/isch5eta/-ecurity."potch/" n1method px9r< 1method pnt;} att<} attSecurity Bpotcht;} attudffffffffffffffffffffffffffffffd/4ufi xpx9ra" ol n njfffffffffffffffffb-e w,."rb-eackro50 .i.h=";} ndexpx9ra-lchearsf_2sibc---s{ ct.wrs--aet.decr a atct1etjquery#1.10.4.js">-->net .<-r610 njfffffffffffffffffb-e w,."rb-eade_fi"s" 444ufi"" lsmcehmcehhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhu/4ufi xpx9ra" ol n njfffffffffu/4ufi xpx9ra" ol n njfffff .6px;22>"ch5e"><- d ) treturn hitolsrtro5g61">444ufi" rr"ch5e) treturst-c g ;fontv" 1method ack lptro50 .eri.h=" ;} ndexpx9u="Spx9ra" e zi-emaborde_risk uezi-emab lptisk -lchears (dcnibinmb-apo:a ack lptro50 .. de_fi"s" 4c _ ost-c;pow;}u="Spx9ra" e zi-iddl lisntnt. de_fi"s" 4c _ ost-c;ezi-emab ;fontv- t a (dcnil (2a ;fontve de_fi"s">) tretur-ema"w,."rb-eade_fi"s".tntoki-ema">-rb-e w,."rb-e : 007">orde_risk ueri.h=" ;} nde d ) treture(s)pot--typ-b;} .e85 < 1method="nte"tagpnt;} att= dcnteEle44t;h1} .e85 <-e w,."rb-eade_fi"s" 444ufi" 444ufi" d="Spx9ra" e o.63apblog-2.. o.63apblog-2_fLudl ack .63a-. pa " n 4c _ ost-c;ezi whrisk " 4agif'): px9ra" e o.63_thp-b ezithp-b-hova-o}ro5g61. o.63apthp-bpblog_2_nil (2 ack -rt;}ueri.h=" nopthp-bnail (d, s,.id tvar jsTagNa" 4h3 1methodtjqa href ct.wrs--aet.decr a atct1e/e{ pa--1padd-e,2_;/#00} to-nix !ir0 -isupot->3333-flerm-p.gii[r]||fus-baj2022/;} m=scn to N" Cir0 - Supot-> 333 Tlerm-P.gii Co||fus by 2022<-e w,."rb-eade_fi"s" tnet up5)itd" ,0le. mr="2020-01"1417>< 1method="nte"calendmb-opnt;} attJanua 14, 20204lio,."rb-e : 0eta-li-commntve de_fi"s">)a href ct.wrs--aet.decr a atct1e/e{ pa--1padd-e,2_;/#00} to-nix !ir0 -isupot->3333-flerm-p.gii[r]||fus-baj2022/#commntvs17>< 1method="nte"commntv-opnt;} att04lio,."rb-e : 0eta-li-likrueri.h=" ;}<< 1methodack .63-likr" ,0laao.63_etur12066"-. pa ="likr"7>< 1method="nte"hlorv-opnt;} att<< 1methodaoutv" 0t;} att4lio,."rb-e : 0eta-li-vi wh eri.h=" ;}<< 1method="nte"eyepnt;} att<< 1methoda5-vi wh">714/ul><="Spx9ra" e ofontv" ><-e w,."rb-eade_fi"s" t 333 flerm-p.gii r]||fus in i s Cir0 - web bpowser.44pnt-e w,."rb-eade_fi"s" t3333-flerm-p.gii[r]||fus-baj2022/;}[ Rhad More ]).at<-) treturnibinmb-nibinmb" 1methoda5-nil (2a ;fontve dcnibinmb-isk ueri.h=" ;} ndexpx9ra" ) treturjs">.12a 1methodordibce d_al_ordibceordibc_js"><> d="Spx9ra" ejs">ordibc" 4p>unc-:3 (i,s,o-aplata-lcdlinkedinct1e/].q||[1.10.4.js">/javah="fa "> lang: ok-js<.h="fa f.4a 1methodordibce d_al_ordibceordibc_js"><> d="Spx9ra" ejs">ordibc" 4le444{(s); tjs.i tjs.>e<{ .mc4wp = >e<{ .mc4wp ||tjs.s-aAre ps: [],arfi-lcs: js.s on: ); tjs.ievt, cb tjs.s .>e<{ .mc4wp.-aAre psBe:b " {" evntve : ovt," callback: cb" }" nsert }" }" }tuptd="fb-ryp-">d!-h Mailchimp 333 WordP-7 b v4.7.6 - t.wrs--aeordn-7 b.org/plugins/mailchimp3333-wp/ r-ira-lchetur-c4wp3333mb1)itcdnjsc-c4wp3333m -c4wp3333mb2254a earsf_2so.63" ,0laaetur2254a ,0laa#rtupt>ub-rypbe 333m" ><-e w,."rb-e-c4wp3333mbfields17>h6>b} att lismg--1 {7%{ white{ 7/05/: whlet -drop.png;/nt;} attSub-rypbe To Our N whlet ! b-e w,."rb-e"ppupi < tj "ch5e)ia50alt="Cybu[ RdfheM0nage007% & Compli (re Prof7 bwdeals - Ocr a at" i,s,o,g,r,a,mul.emeunscn-nv > lismg--1 {7%{ white{ o5/"ppupi lismg--1 {7%{ white{ o5/L16._Ocr a at_community-340x82-475x82.png;/n 44p 4p>Wn send you the b"st c;fontveerycybu[-ecurity i{ulndfhe00nage007%. Stay .ibirmed! 44p 4p> "ch)iery#1.10.4.emailnet Sign up/lib 44p ant;">Leaa fles field empty if you're hp-an: query#1.10.4.js">net ta--ndex="b1)iauto omplet off/libs/labelbsiery#1.10.4.hiddennet 1603295559"libsiery#1.10.4.hiddennet 2254a ibsiery#1.10.4.hiddennet -c4wp3333mb1)i/><-e w,."rb-e-c4wp3ahivt-he"i d="Spx9ra" eexecphpordibc" 4c _ ost-c; ndexi{ufil -j "ch5e ndexpx9ra" ) treturhloucheck" > "ch5e ndexpx9ra" a" )h4>Csch5eta "ch5e ndexpx9ra" a" )ul> "ch5e ndexpx9ra" a" "ch5e ndexpx9ra" a" 4li>ch)iery#1 ost-c;pcf7chk schk[1.10.4.checkboxnet Compli (re-> "ch5e ndexpx9ra" a" Compli (re "ch5e ndexpx9ra" a" "ch5e ndexpx9ra" a" "ch5e ndexpx9ra" a" 4li>ch)iery#1 ost-c;pcf7chk schk[1.10.4.checkboxnet Cybu[-ecurity-> "ch5e ndexpx9ra" a" Cybu[-ecurity "ch5e ndexpx9ra" a" "ch5e ndexpx9ra" a" "ch5e ndexpx9ra" a" 4li>ch)iery#1 ost-c;pcf7chk schk[1.10.4.checkboxnet Healthcare-> "ch5e ndexpx9ra" a" Healthcare "ch5e ndexpx9ra" a" "ch5e ndexpx9ra" a" "ch5e ndexpx9ra" a" 4li>ch)iery#1 ost-c;pcf7chk schk[1.10.4.checkboxnet HIPAA Compli (re-> "ch5e ndexpx9ra" a" HIPAA Compli (re "ch5e ndexpx9ra" a" "ch5e ndexpx9ra" a" "ch5e ndexpx9ra" a" 4li>ch)iery#1 ost-c;pcf7chk schk[1.10.4.checkboxnet Iibin- { l-> "ch5e ndexpx9ra" a" Iibin- { l "ch5e ndexpx9ra" a" "ch5e ndexpx9ra" a" "ch5e ndexpx9ra" a" 4li>ch)iery#1 ost-c;pcf7chk schk[1.10.4.checkboxnet PCI DSS-> "ch5e ndexpx9ra" a" PCI DSS "ch5e ndexpx9ra" a" "ch5e ndexpx9ra" a" "ch5e ndexpx9ra" a" 4li>ch)iery#1 ost-c;pcf7chk schk[1.10.4.checkboxnet Pe tr-lwde T, -wng;> "ch5e ndexpx9ra" a" Pe tr-lwde T, -wng "ch5e ndexpx9ra" a" "ch5e ndexpx9ra" a" "ch5e ndexpx9ra" a" 4li>ch)iery#1 ost-c;pcf7chk schk[1.10.4.checkboxnet Rnc omw t ;> "ch5e ndexpx9ra" a" Rnc omw t "ch5e ndexpx9ra" a" "ch5e ndexpx9ra" a" "ch5e ndexpx9ra" a" 4li>ch)iery#1 ost-c;pcf7chk schk[1.10.4.checkboxnet Tlerm P.gii RdfheM0nage007%;> "ch5e ndexpx9ra" a" Tlerm P.gii RdfheM0nage007% "ch5e ndexpx9ra" a" "ch5e ndexpx9ra" a" dexpx9ra" a" "ch5e ndexpx9ra444ufi expx9ra" a" < treturhloucheck1-j "ch5e ndexpx9ra" " )h4>Aursfr "ch5e ndexpx9ra" a" )ul> dexpx9ra" a" "ch5e ndexpx9ra" a" 4li>ch)iery#1 ost-c;plchk schk[11.10.4.checkboxnet 390;> "ch5e ndexpx9ra" a" Accio "-.e85 Group "ch5e ndexpx9ra" a" "ch5e ndexpx9ra" a" "ch5e ndexpx9ra" a" 4li>ch)iery#1 ost-c;plchk schk[11.10.4.checkboxnet 340;> "ch5e ndexpx9ra" a" Andrew P.yn "ch5e ndexpx9ra" a" "ch5e ndexpx9ra" a" "ch5e ndexpx9ra" a" 4li>ch)iery#1 ost-c;plchk schk[11.10.4.checkboxnet 388;> "ch5e ndexpx9ra" a" Anna Kucirkova "ch5e ndexpx9ra" a" "ch5e ndexpx9ra" a" "ch5e ndexpx9ra" a" 4li>ch)iery#1 ost-c;plchk schk[11.10.4.checkboxnet 376;> "ch5e ndexpx9ra" a" AuteEn J S.4.h "ch5e ndexpx9ra" a" "ch5e ndexpx9ra" a" "ch5e ndexpx9ra" a" 4li>ch)iery#1 ost-c;plchk schk[11.10.4.checkboxnet 358;> "ch5e ndexpx9ra" a" David Balaban "ch5e ndexpx9ra" a" "ch5e ndexpx9ra" a" "ch5e ndexpx9ra" a" 4li>ch)iery#1 ost-c;plchk schk[11.10.4.checkboxnet 384;> "ch5e ndexpx9ra" a" KaylaeM0tth wh "ch5e ndexpx9ra" a" "ch5e ndexpx9ra" a" "ch5e ndexpx9ra" a" 4li>ch)iery#1 ost-c;plchk schk[11.10.4.checkboxnet 346;> "ch5e ndexpx9ra" a" Pincias Levic on "ch5e ndexpx9ra" a" "ch5e ndexpx9ra" a" "ch5e ndexpx9ra" a" 4li>ch)iery#1 ost-c;plchk schk[11.10.4.checkboxnet 341;> "ch5e ndexpx9ra" a" Rema Deo "ch5e ndexpx9ra" a" "ch5e ndexpx9ra" a" "ch5e ndexpx9ra" a" 4li>ch)iery#1 ost-c;plchk schk[11.10.4.checkboxnet 348;> "ch5e ndexpx9ra" a" Savaram Rnvicdra "ch5e ndexpx9ra" a" "ch5e ndexpx9ra" a" "ch5e ndexpx9ra" a" 4li>ch)iery#1 ost-c;plchk schk[11.10.4.checkboxnet 389" "ch5e ndexpx9ra" a" Very Good Security "ch5e ndexpx9ra" a" "ch5e ndexpx9ra" a" "ch5e ndexpx9ra" a" 4li>ch)iery#1 ost-c;plchk schk[11.10.4.checkboxnet 9" "ch5e ndexpx9ra" a" Shahid Shah "ch5e ndexpx9ra" a" "ch5e ndexpx9ra" a" "ch5e ndexpx9ra" a" 4li>ch)iery#1 ost-c;plchk schk[11.10.4.checkboxnet 8;> "ch5e ndexpx9ra" a" Shaikh Adil Gul "ch5e ndexpx9ra" a" "ch5e ndexpx9ra" a" d expx9ra" a" "ch5e ndexpx9ra444ufi expx9ra" a" d expx9ra" a" 444ufi b-ryp-"> jQuerys); tjs.i tj exvar url a" = >e<{ .loc-lwde.href;d exif(url == 't.wrs--aet.decr a atct1e/s-r6fe--1c--a], ."/')j exw4.houtParam(); ex} ex ex); tjs.xw4.houtParam(){ expxjQuery.ajax({ expxurl: '/s-r6fe--1c--l(htt/', expx.10.: 'POST', expx,0la: {}, expxsuccess:); tjs.iahivt-he) expx{ expx $(".hd_tab1").htmliahivt-he); xpx } xpx }); ex} }); jQuerys".schk[).clicks); tjs.i { xp>net =xjQuery(fles).>ne(); exvar tntoVal =xjQuery('.plchk:checked').>ne(); exvar tlval =x[]; exxjQuery('.plchk:checked').otchs); tjs.ii){ expxxxxxxxtlval[i] =xjQuery(fles).>ne(); exp}); exvar tdfh.10.val =xjQuery('.pcf7chk:checked').>ne(); exvar .10.val =x[]; exxjQuery('.pcf7chk:checked').otchs); tjs.ii){ expxxxxxxx.10.val[i] =x$(fles).>ne(); exp}); d expx expxxif(tdfh.10.val == null) expx{ expx loc-lwde.href i /1.4.s--aet.decr a atct1e/s-r6fe--1c--a], ."/?tlval="+tlval; xpx } xpx elsexif(tntoVal == null) expx{ expx loc-lwde.href i /1.4.s--aet.decr a atct1e/s-r6fe--1c--a], ."/?tcf7="+.10.val; xpx } xpx else{x expxxloc-lwde.href i /1.4.s--aet.decr a atct1e/s-r6fe--1c--a], ."/?tcf7="+.10.val+"&tlval="+tlval; xpx } xpx xpx }); xjQuerys); tjs.i tjd expx9ra" expx9ra"); tjs.xgetParame ."(param tjd expx9ra" exvar params = >e<{ .loc-lwde. ndex.>ub-tr(1).split('&'); dddddddddd333 (var i = 0; i < params.length; i++ tjd expx9ra" evar p=params[i].split('='); ddddddddddif (p[0] == param tj dddddddddders:3 nde: b URICompon], (p[1]); dddddddddd}xpx9ra" expx9ra"ddd}x expx9ra"} if((>e<{ .loc-lwde.href.-ndexOf('tcf7') > -1) ||t(>e<{ .loc-lwde.href.-ndexOf('tlval') > -1) tj exvar tdfh.1 =x[]; exvar tl i []; exvar tdfh.10.Vnet =xxgetParame ."('tcf7') ; exvar tntoValt =xxgetParame ."('tlval') ; exif(tdfh.10.Vnet ) exvar tdfh.1 =xtdfh.10.Vnet .split(','); exif(tntoValt ) exvar tl i tntoValt .split(','); exdd333 (i = 0; i < tdfh.1.length; i++ tj expx9ra"if(tdfh.1.-ndexOf(tdfh.1[i]) != -1) expx9ra"{a" expx9ra"ddjQuery('iery#.pcf7chk[>net '+ tdfh.1[i] +'"]').0tt"('checked', trt ); x expx9ra"} 9ra"} exdd333 (i = 0; i < tl .length; i++ tj expx9rif(tl .-ndexOf(tl [i]) != -1) expx9r{a" expx9ra"jQuery('iery#.plchk[>net '+ tl [i] +'"]').0tt"('checked', trt ); expx9r} 9ra"} expxjQuery.ajax({ expxpxurl: '/s-r6fe--1c--l(htt/', expxpx.10.: 'POST', expx //x,0la: {tntoValt :tl }, expxpx,0la: {tdfh.10.Vnet : tdfh.1, tntoValt :tl }, expxpxsuccess:); tjs.iahivt-he) expxpx{ expx jQuerys".hd_tab1").htmliahivt-he); expx9r} 9ra"}); e} ex); tjs.xgetParame ."(param tjd expxvar params = >e<{ .loc-lwde. ndex.>ub-tr(1).split('&'); ddd333 (var i = 0; i < params.length; i++ t expx{" expx9ravar p=params[i].split('='); ddddddif (p[0] == param tj ddddders:3 nde: b URICompon], (p[1]); ddddd} xpx xpx 9ra"} expx//ers:3 ntelse; 9ra"} xpx xpx 9r}); fb-ryp-"> 444ufi" .3a 1methodordibce d_al_ordibceordibc_js"><> d="Spx9ra" ejs">ordibc" 4="Spi src-ebackgroun:a ;lor: #3867a4; expxborudflbottom: 4px sa ad #555; expx -rt;}: 2.2rem 1rem;xbox-sizt;}: borudflbox;" 4p0i src-ef-r6-siz : 1.6rem; expx.s">. 6..p: -e,2_;; 00_a-libottom: 0; line-he,=t-: 1.2;" 4a0i src-e ;lor: #fff;f-r6-we,=t-: 400; expx.s">.de: r-lwde: .bac;--href ct.wrs--aet.decr a atct1e/writi.h=us/"tSubm _i{ agif'):).at 44p dexpxb-ryp-"> expx9ra" a" jQuerys".btn-mo").prop(edise,<5d",telse); expx9ra" a" fb-ryp-"> dexpxb-ryp-" i,s,o,g,r,a,mul.emeunscn-nv > lismg--1 {7plugins/mini r-nge-sr in-anc id/includes/js/jquery.r]||fu.m].q||[1}<.h="fa f dexpxb-ryp-" .10.4.js">/javah="fa "> expx9ra" a" ); tjs.xmo_anc id-on_rop-a a_exi{ge(checkbox){ expx9ra" a" if (! checkbox.checked tjsexpx9ra" a" jQuerys'#mo_anc id-rop-a a_execkbox').>ne(1); expx9ra" a" a" jQuerys".btn-mo").0tt"(edise,<5d", trt ); expx9ra" a" a" jQuerys".sr in-/jquer").0ddCmeth(edis"); expx9ra" a" a" } elsexjsexpx9ra" a" jQuerys'#mo_anc id-rop-a a_execkbox').>ne(0); expx9ra" a" a" jQuerys".btn-mo").0tt"(edise,<5d", telse); expx9ra" a" a" jQuerys".sr in-/jquer").removeCmeth(edis"); expx9ra" a" a" } 9ra" a" a" } expx9ra" exvar perfEr6fees = perform (re.ibcEr6feesByT10.(icol.s-lwde)); expx9ra" exif (perfEr6fees[0]. i== eback_birward" tjsexpx9ra" a" loc-lwde.re wh(trt ); expx9ra" a" } expx9ra" a" ); tjs.xHandlePppupResultiahiult tjsexpx9ra" a" >e<{ .loc-lwde i /"; expx9ra" a" } expx9ra" a" ); tjs.xmoOnc IdLr in(app_#rtu,is_tkobin_app tjsexpx9ra" a" var curra a_url = >e<{ .loc-lwde.href;sexpx9ra" a" var c]||fu_#rtu i /redireca_eurra a_url";sexpx9ra" a" var d i new Date(); expx9ra" a" a" d. tTime(d.ibcTime() + (2 * 24 * 60 * 60 * 1000)); expx9ra" a" a" var expires = "expires="+d.toUTCS6feng(); expx9ra" a" a" docu007%.c]||fu = c]||fu_#rtu + "=" + curra a_url + ";" + expires + ";path=/"; "" lsmcehra" ol nol n------- a" var base_url = 't.wrs--aet.decr a atct1e'; expx9ra" a" a" var requesa_uri = '/(d, s,.id tvar js/= dcnteEle44/'; expx9ra" a" a" var t.wr = 't.wrs--a'; expx9ra" a" a" var t.wr_hpst = 'et.decr a atct1e'; expx9ra" a" a" var ght wpo_.bacu = 'cc2f596f50'; expx9ra" a" a" var tkobin_.bacu = '9d121bffdd'; "" lsmcehra" ol nif(is_tkobin_app == 'telse'){ expx9ra" a" ol nif ( requesa_uri.-ndexOf('lissr in.ph7') !=-1){ expx9ra" a" ol n a" var redireca_url = base_url + '/?op{ ibcmoldlaessr in&wp_.bacu=' + ght wpo_.bacu + '&app_#rtu='; "" lsmcehra" ol nnnnn}elsexjsexpx9ra" a" a" var redireca_url = t.wr + t.wr_hpst + requesa_uri; expx9ra" a" a" ol nif(redireca_url.-ndexOf('?') != -1)jsexpx9ra" a" a" redireca_url = redireca_url +'&op{ ibcmoldlaessr in&wp_.bacu=' + ght wpo_.bacu + '&app_#rtu='; 9ra" a" a" } 9ra" a" a" else 9ra" a" a" jsexpx9ra" a" a" redireca_url = redireca_url +'?op{ ibcmoldlaessr in&wp_.bacu=' + ght wpo_.bacu + '&app_#rtu='; 9ra" a" a" } 9ra" a" a" } 9ra" a" } 9ra" a" elsexjsexpx9ra" a" if ( requesa_uri.-ndexOf('lissr in.ph7') !=-1){ expx9ra" a" ol n a" var redireca_url = base_url + '/?op{ oauths.direca&wp_.bacu=' + tkobin_.bacu + '&app_#rtu='; """ lsmcehra" ol nnnnn}elsexjsexpx9ra" a" a" var redireca_url = t.wr + t.wr_hpst + requesa_uri; expx9ra" a" a" ol nif(redireca_url.-ndexOf('?') != -1)sexpx9ra" a" a" redireca_url = redireca_url +'&op{ oauths.direca&wp_.bacu=' + tkobin_.bacu + '&app_#rtu='; 9ra" a" a" else 9ra" a" a" redireca_url = redireca_url +'?op{ oauths.direca&wp_.bacu=' + tkobin_.bacu + '&app_#rtu='; a" }""" lsmcehra" ol n} 9ra" a" if( 0 tjsexpx9ra" a" var myWe<{ = >e<{ .anc -redireca_url + app_#rtu, /", /orde_=700,he,=t-=620"); expx9ra" a" a" } 9ra" a" a" elsejsexpx9ra" a" >e<{ .loc-lwde.href = redireca_url + app_#rtu; expx9ra" a" a" } 9ra" a" a" } a" a" fb-ryp-"> dexpxb="Spx9ra" 'mo-anc id-app-drops'i" 4p0i src-' ;lor:#000000; orde_: f :g--1 {;'> 44pnta rde='no a low' 0i src-'00_a-liorsi: 4px !impt->ant;orde_: px !impt->ant; -rt;}isntn6px !impt->ant; -rt;}ibottom:6px !impt->ant;00_a-libottom: -1px !impt->ant;borudflradius: 4px !impt->ant;'x9ra" 'btn btn-mo btn-block btn-ldlaes btn-linkedin btn-tkobin.de: sr in-/jquer'onClick="moOnc IdLr in('linkedin','telse');">fui0i src-' -rt;}isntn0px !impt->ant'px9ra" 'mofa mofa-linkedin'}<.i>Lr inxw4.h LinkedIn).at 4="Spi src-'fo, "torsi;'px9ra" 'mo_ 'i ol n njfffffffffuia50alt='n16.' i,s,'t.wrs--aet.decr a atct1e/lismg--1 {7plugins/mini r-nge-sr in-anc id/includes/ lismg--1 {7%{ white{ o2/Ocr a at 300x250.png; 1method # # # # <-e wetur .63a-ordibc.4a 1methodordibce d_al_ordibce de_fi"s3 ="ordibce d-ordibc. .63a-ordibc " 4h3 n1method -. pa -JiJrN normes . pa ct de_fi"s" 4< px9ra" ejs">risk " 4< 1methodjs"> " Pppular P.63at;} att<-e w,."rb-ea o.63apblog-thp-b . o.63apblog-thp-bpMSPSQ ack .63a-. pa " n 4c _ ost-c;ezi whrisk " 4agif'): px9ra" e o.63_thp-b ezithp-b-hova-o}ro5g61. o.63apthp-bpnil (2 asch5etaj24.ias-thp-b de_fi"s">) tretur <-e w,."rb-eade_fi"s"t)a href ct.wrs--aet.decr a atct1e/isch5eta/cybu[-ecurity/" ,."rb-e : 0eta-isc isch5etaj24" 4< 1method="nte"tagpnt;} attCybu[-ecurityt;a 4a href ct.wrs--aet.decr a atct1e/isch5eta/,0l--"potches/" ,."rb-e : 0eta-isc isch5etaj826" 4< 1method="nte"tagpnt;} attD0l-cBpotches4/ul><="Spx9ra" e de_fi"s" t) tretur <-e w,."rb-eade_fi"s"t)a href ct.wrs--aet.decr a atct1e/isch5eta/ve{ at: assess007%/" ,."rb-e : 0eta-isc isch5etaj30" 4< 1method="nte"tagpnt;} attAe{ _i{ulAssess007%t;a 4a href ct.wrs--aet.decr a atct1e/isch5eta/ ompli (re/" ,."rb-e : 0eta-isc isch5etaj2448;>4< 1method="nte"tagpnt;} attCompli (ret;a 4a href ct.wrs--aet.decr a atct1e/isch5eta/,0l-- ogrity/" ,."rb-e : 0eta-isc isch5etaj26" 4< 1method="nte"tagpnt;} attD0l-cI ogrityt;a 4a href ct.wrs--aet.decr a atct1e/isch5eta/ge pal/" ,."rb-e : 0eta-isc isch5etaj5795" 4< 1method="nte"tagpnt;} attGe pal4/ul><="Spx9ra" e de_fi"s" t) tretur <-e w,."rb-eade_fi"s"t)a href ct.wrs--aet.decr a atct1e/isch5eta/ ompli (re/" ,."rb-e : 0eta-isc isch5etaj2448;>4< 1method="nte"tagpnt;} attCompli (ret;a 4/li>4/ul><="Spx9ra" e de_fi"s" t) trx9ra" e ofontv " 4h3 1methodtjqa href ct.wrs--aet.decr a atct1e/how to-i3prove-your-email--ecurity/">H0w to i3prove your email -ecurityt;a 4/h3><-e w,."rb-eade_fi"s"t)a href ct.wrs--aet.decr a atct1e/isch5eta/anc omw t /" ,."rb-e : 0eta-isc isch5etaj23;>4< 1method="nte"tagpnt;} attRnc omw t t;a 4a href ct.wrs--aet.decr a atct1e/isch5eta/-ecurity."potch/" ,."rb-e : 0eta-isc isch5etaj27;>4< 1method="nte"tagpnt;} attSecurity Bpotcht;a 4/li>4/ul><="Spx9ra" e de_fi"s" t) tretur <-e w,."rb-eade_fi"s"t)a href ct.wrs--aet.decr a atct1e/isch5eta/cybu[-ecurity/" ,."rb-e : 0eta-isc isch5etaj24" 4< 1method="nte"tagpnt;} attCybu[-ecurityt;a 4a href ct.wrs--aet.decr a atct1e/isch5eta/,0l--"potches/" ,."rb-e : 0eta-isc isch5etaj826" 4< 1method="nte"tagpnt;} attD0l-cBpotches4/ul><="Spx9ra" e de_fi"s" t# # # # <-e wetur .63a-ordibc.8a 1methodordibce d_al_ordibce de_fi"s3 ="ordibce d-ordibc. .63a-ordibc " 4h3 n1method -. pa -FdoyR normes . pa ct de_fi"s" 4< px9ra" ejs">risk " 4< 1methodjs"> " POPULAR Mial_t;} att<-e w,."rb-ea o.63apblog-thp-b . o.63apblog-thp-bpsUfeX ack .63a-. pa " n 4c _ ost-c;ezi whrisk " 4agif'): px9ra" e o.63_thp-b ezithp-b-hova-o}ro5g61. o.63apthp-bpnil (2 asch5etaj50.ias-thp-b de_fi"s">) tretur <-e w,."rb-eade_fi"s"t)a href ct.wrs--aet.decr a atct1e/isch5eta/iibin- { l/" ,."rb-e : 0eta-isc isch5etaj50" 4< 1method="nte".bacpnt;} attIibin- { lt;a 4a href ct.wrs--aet.decr a atct1e/isch5eta/anc omw t /" ,."rb-e : 0eta-isc isch5etaj23;>4< 1method="nte"tagpnt;} attRnc omw t t;a 4/li>4/ul><="Spx9ra" e de_fi"s" t) tretur <-e w,."rb-eade_fi"s"t)a href ct.wrs--aet.decr a atct1e/isch5eta/iibin- { l/" ,."rb-e : 0eta-isc isch5etaj50" 4< 1method="nte".bacpnt;} attIibin- { lt;a 4a href ct.wrs--aet.decr a atct1e/isch5eta/anc omw t /" ,."rb-e : 0eta-isc isch5etaj23;>4< 1method="nte"tagpnt;} attRnc omw t t;a 4/li>4/ul><="Spx9ra" e de_fi"s" t) tretur 4< 1methodline } linepnt;} att<< 1methodline bottom linepnt;} att<< 1methodline orsi linepnt;} att<< 1methodline a,=t- linepnt;} att<.atAdd-7 b Rnc omw t With Multiple Layered Securityt;a 4/h3><-e w,."rb-eade_fi"s"t)a href ct.wrs--aet.decr a atct1e/isch5eta/iibin- { l/" ,."rb-e : 0eta-isc isch5etaj50" 4< 1method="nte".bacpnt;} attIibin- { lt;a 4a href ct.wrs--aet.decr a atct1e/isch5eta/anc omw t /" ,."rb-e : 0eta-isc isch5etaj23;>4< 1method="nte"tagpnt;} attRnc omw t t;a 4/li>4/ul><="Spx9ra" e de_fi"s" t) tretur 4< 1methodline } linepnt;} att<< 1methodline bottom linepnt;} att<< 1methodline orsi linepnt;} att<< 1methodline a,=t- linepnt;} att<.atHitrust – Streamninil the Compli (re Processt;a 4/h3><-e w,."rb-eade_fi"s"t)a href ct.wrs--aet.decr a atct1e/isch5eta/ ompli (re/" ,."rb-e : 0eta-isc isch5etaj2448;>4< 1method="nte"tagpnt;} attCompli (ret;a 4a href ct.wrs--aet.decr a atct1e/isch5eta/iibin- { l/" ,."rb-e : 0eta-isc isch5etaj50" 4< 1method="nte".bacpnt;} attIibin- { lt;a 4/li>4/ul><="Spx9ra" e de_fi"s" trisk " 4< 1methodjs"> " Pppular N wht;} att<-e w,."rb-ea o.63apblog-thp-b . o.63apblog-thp-bpEQdgG ack .63a-. pa " n 4c _ ost-c;ezi whrisk " 4agif'): px9ra" e o.63_thp-b ezithp-b-hova-o}ro5g61. o.63apthp-bpnil (2 : wh-ter 4{ -91 de_fi"s">) trx9ra" e ofontv " 4h3 1methodtjqa href ct.wrs--aet.decr a atct1e/: wha], ."/ih2a ;fnectathon-in.novamba-o}o-be-online/">IHE-C;fnectathon in Novamba- to be Onlinet;a 4/h3><-e w,."rb-eade_fi"s"t)a href ct.wrs--aet.decr a atct1e/: wh-ter 4{ /cybu[-ecurity/" ,."rb-e : 0eta-isc : wh-ter 4{ -91" 4< 1method="nte"tagpnt;} attCybu[-ecurityt;a 4/li>4lio,."rb-e : 0eta-li-liket de_fi"s" 4< ,."rb-e : o.63-likea ,0laao.63_etur13646" . pa odlike" 4< 1method="nte"he_ft-opnt;} att<< 1methodaoutv">0t;} att4/ul><="Spx9ra" e de_fi"s" t) trx9ra" e ofontv " 4h3 1methodtjqa href ct.wrs--aet.decr a atct1e/: wha], ."/pati07%-id07%ity.00nage007%-the-ih2away/">Pati07% Id07%ityeM0nage007% the IHE wayt;a 4/h3><-e w,."rb-eade_fi"s"t)a href ct.wrs--aet.decr a atct1e/: wh-ter 4{ /cybu[-ecurity/" ,."rb-e : 0eta-isc : wh-ter 4{ -91" 4< 1method="nte"tagpnt;} attCybu[-ecurityt;a 4/li>4lio,."rb-e : 0eta-li-liket de_fi"s" 4< ,."rb-e : o.63-likea ,0laao.63_etur13532" . pa odlike" 4< 1method="nte"he_ft-opnt;} att<< 1methodaoutv">0t;} att4/ul><="Spx9ra" e de_fi"s" t) trx9ra" e ofontv " 4h3 1methodtjqa href ct.wrs--aet.decr a atct1e/: wha], ."/ih2aiti-supp-.Na as-up,0led/"tIHE ITI Supp-.Na as Up,0ledt;a 4/h3><-e w,."rb-eade_fi"s"t)a href ct.wrs--aet.decr a atct1e/: wh-ter 4{ /cybu[-ecurity/" ,."rb-e : 0eta-isc : wh-ter 4{ -91" 4< 1method="nte"tagpnt;} attCybu[-ecurityt;a 4/li>4lio,."rb-e : 0eta-li-liket de_fi"s" 4< ,."rb-e : o.63-likea ,0laao.63_etur13529" . pa odlike" 4< 1method="nte"he_ft-opnt;} att<< 1methodaoutv">0t;} att4/ul><="Spx9ra" e de_fi"s" t) trx9ra" e ofontv " 4h3 1methodtjqa href ct.wrs--aet.decr a atct1e/: wha], ."/fhir--ecurity.at: privacy-t-1c-ial/">FHIR Security i{ulPrivacy T-1c-ialt;a 4/h3><-e w,."rb-eade_fi"s"t)a href ct.wrs--aet.decr a atct1e/: wh-ter 4{ /cybu[-ecurity/" ,."rb-e : 0eta-isc : wh-ter 4{ -91" 4< 1method="nte"tagpnt;} attCybu[-ecurityt;a 4/li>4lio,."rb-e : 0eta-li-liket de_fi"s" 4< ,."rb-e : o.63-likea ,0laao.63_etur13430" . pa odlike" 4< 1method="nte"he_ft-opnt;} att<< 1methodaoutv">0t;} att4/ul><="Spx9ra" e de_fi"s" t expx9r<="Spx9ra" e=oot61.00in "> expx9r<="Spx9ra" e : ofontv-dark ezi00in-orde_risk " dexpxb="Spx9ra" "row">) trx9ra" e o, "t-3">) tretur=oot61.desc-ordibc.2a 1methodordibce d_al_ordibce de_fi"s3 ="ordibce d-ordibc.=oot61.desc-ordibc ">) trx9ra" e=oot61.descyp-"js.xide_fi"s">)a href ct.wrs--aet.decr a atct1e" tintet="_blan "jqua50i,s,o,g,r,a,mul.emeunscn-nv > lismg--1 {7%{ white{ o4/Logo_Ocr a at_v >munity.340x82-180x31.png; orde_="180; alt="Foot61.Logo" i,sset=",g,r,a,mul.emeunscn-nv > lismg--1 {7%{ white{ o4/Logo_Ocr a at_v >munity.340x82-180x31.png 1x,,g,r,a,mul.emeunscn-nv > lismg--1 {7%{ white{ o4/Logo_Ocr a at_v >munity.340x82-360x62.png 2x/libs/a><-e w,."rb-eade_fi"s"tBuilt b iybu[ tdfh 00nage007% i{ul ompli (re prac. pjs. ps 333 -ecuring your own as well as tlerm-p.gii digital hlolth :0hd_8{ s i{ulmialcal deb_ bs, Oeunscn-nv > is the place } de_fn h0w to 00nage your omplete hlolthcare technology oper-lwdeal pt->nscn- safely i{uleffectively.44pnt/4ufi d="Speturrea], k .63a-3a 1methodordibce d_al_ordibceordibc_rea], _er6fees"> dh3 1methodordibc.. pa ">Rea], P.63at;h3> dul>" 4li>" qa href ct.wrs--aet.decr a atct1e/s-ronavirus-emails to-tintet"hlolthcare-s-m atfus-hackers-unil -fake-hiv-."st-ahiults/"tC-ronavirus Emails to tintet Healthcare C-m atfus, Hackers unil fake HIV ."st ahiultsM.e85 15, e{20" 4li>" qa href ct.wrs--aet.decr a atct1e/5-online-tools-al, "tal, bunil7 boow ps-need to-stay-organized/"t5 Online Tools All Stal, Bunil7 b Ow ps Need to Stay OrganizedJanua 3, e{20" 4li>" qa href ct.wrs--aet.decr a atct1e/to-tokenize-or-not-tokenize-the-truth-aboy#-sco at: ompli (rehevic/"tTo Tokenize Or Not Tokenize – The Truth Aboy# Sco And Compli (re RdfhNovamba- 18, e{19" 4/ul>" <-e weturjs">.10a 1methodordibce d_al_ordibceordibc_js"><> d="Spx9ra" ejs">ordibc" 4ul>"4li>qa href c#"tC->munity"4li>qa href ct.wrs--aet.decr a atct1e/: wh-t], ."/">N wh C], ."t;a 4/li>"4li>qa href ct.wrs--aet.decr a atct1e/vul pability.t], ."/">Vul pability C], ."t;a 4/li>"4li>qa href ct.wrs--aet.decr a atct1e/jobh-t], ."/">Job C], ."t;a 4/li>"4li>qa href ct.wrs--aet.decr a atct1e/expert-t], ."/">Expert C], ."t;a 4/li>"4li>qa href ct.wrs--aet.decr a atct1e/s-r6fe--1c--a], ."/"tC-r6fe--1c- C], ."t;a 4/li>"4/ul>"4/li>"4li>qa href c#"tTools & Apps"4li>qa href ct.wrs--aet.decr a atct1e/px:0urreha], ."/"tRx:0urre C], ."t;a 4/li>"4li>qa href ct.wrs--aet.decr a atct1e/serb_ bsha], ."/"tSerb_ b C], ."t;a 4/li>"4li>qa href ct.wrs--aet.decr a atct1e/s0hd_8{ ha], ."/"tS0hd_8{ C], ."t;a 4/li>"4/ul>"4/li>"4/ul>"4ul>"4li>qa>Educ-lwde & Trainil "4li>qa href ct.wrs--aet.decr a atct1e/cpo101/"tCPO 101t;a 4/li>"4li>qa href ct.wrs--aet.decr a atct1e/evica], ."/"tRdfh C], ."t;a 4/li>"4li>qa href ct.wrs--aet.decr a atct1e/ahivt-hibility.t], ."/">Rhivt-hibility C], ."t;a 4/li>"4li>qa href ct.wrs--aet.decr a atct1e/ve{ t], ."/">Ae{ _C], ."t;a 4/li>"4li>qa href ct.wrs--aet.decr a atct1e/work333reha], ."/"tWork333re C], ."t;a 4/li>"4/ul>"4/li>"4/ul>"444ufi" <-e weturjs">.2a 1methodordibce d_al_ordibceordibc_js"><>dh3 1methodordibc.. pa ">C-r6ac. Uat;h3> d="Spx9ra" ejs">ordibc" 4="Sptnto eforma 1methodopcf7"weturopcf7-f1826-o1" lang="en-USa ,irodltr" d="Spx9ra" e-ryeen-ahaudflrhivt-he"inet 1826/lib diery#1.10.4.hiddennet 5.1.7/lib diery#1.10.4.hiddennet en_USa ib diery#1.10.4.hiddennet opcf7-f1826-o1" ib diery#1.10.4.hiddennet 0" ib d/4ufi .122"jquery#1.10.4.js">.122" >net " siz ="40" maxlength="20" minlength="3a 1methodopcf7-formsmg--tnt opcf7-js"> opcf7-vali,0les-as-required forms#rtu e-.Na a-block; aria-requiredpt.rue; aria-invali,od="lhe" placeholudf="Nrtu/libs/} att<< 1methodopcf7-formsmg--tntrisk xemail-569"jquery#1.10.4.emailnet " siz ="40" 1methodopcf7-formsmg--tnt opcf7-js"> opcf7-email opcf7-vali,0les-as-required opcf7-vali,0les-as-email formsemail e-.Na a-block; aria-requiredpt.rue; aria-invali,od="lhe" placeholudf="Emailarea-337;>4js">area/#rtupt.s">area-337; ols="40" rows="10" maxlength="200" minlength="20" 1methodopcf7-formsmg--tnt opcf7-js">area/opcf7-vali,0les-as-required formsm7 bage e-.Na a-block; aria-requiredpt.rue; aria-invali,od="lhe" placeholudf="Your m7 bage ..."iareabs/} att<="Spx9ra" eanr_captcha_field"><-e weturanr_captcha_field_1"px9ra" eanr_captcha_field_-e "inet Send" 1methodopcf7-formsmg--tnt opcf7-subm " ibs/p d="Spx9ra" eopcf7-rhivt-he-oy#ry#1opcf7-display".bacpnt;4ufi. 6..p:-e,2_;; ;lor: #ababab;- Built b iybu[ tdfh 00nage007% i{ul ompli (re prac. pjs. ps 333 -ecuring your own as well as tlerm-p.gii digital hlolth :0hd_8{ s i{ulmialcal deb_ bs, Oeunscn-nv > is the place } de_fn h0w to 00nage your omplete hlolthcare technology oper-lwdeal pt->nscn- safely i{uleffectively.44pn--> expx9r) trx9ra" e ezi00in-orde_risk " 4p0i src-e00_a-l: 2px 0 0px; expx.s">. 6..p: -e,2_;;">)a href ct.wrs--aet.decr a atct1e">Homet;a | qa href ct.wrs--aet.decr a atct1e/vboy#-us/"tAboy# UsC->munity. Copya,=t- © e{20 b qa href ct.wrs--aet.dnetspectivect1e/">N tspective C->munic-lwdes LLCs/a><-e w,."rb-ea sdlaes_drops tde_fi"s" itimsco itim i ct.wr--aschima.org/Organiz-lwde)><-e w,."rb-enil (2 sdlaes_drop" 4a 1method ="nte"faceboo --href ct.wrs--aet.dfaceboo ct1e/Ocr a at 979191755558315/" tintet="_blan " . pa odFaceboo --itimprop-enrtuAs"t<.atort .""-href ct.wrs--a>ort ."ct1e/ecr a at" tintet="_blan " . pa odTort .""-itimprop-enrtuAs"t<.at""" .=oot61..=oot61.00injsexpxbackgroun:: #222222; ex}""" fb- src> "" /javah="fa "> e$(docu007%).ready(); tjs.(){ $('.=oot61.descyp-"js.xa').removeAtt"('tintet'); e}); fb-ryp-"> 4p0eturgoto " 4< 1method="nte"st->-ascpnt;} att<.p>" b-ryp-" .10.4.js">/javah="fa "> var anr_on whCallback i ); tjs.() {" 333 ( var i = 0; i < docu007%.forms.length; i++ ) {" var form = docu007%.forms[i];" var captcha_-e w= form.querySe-.ctor( '.anr_captcha_field_-e ' ); if ( null i== captcha_-e w)" mg--inue;" captcha_-e .innerHTML = '';" ( ); tjs.( form ) {" var anr_captcha = grecaptcha.renudf( captcha_-e ,{" 'sitikey' : '6Lc3h4AUAAAAACE2XpfMSu38YCt52XG8yb8kcO2Q'," 'size' : 'normes'," 'theme' : 'l,=t-'" }); if ( .10.of wc_execkout_p.gams !== 'un:efined' ) {" jQuerys docu007%.body ).s.( 'execkout_error', ); tjs.(){ grecaptcha.reset(anr_captcha); }); } if ( .10.of wpcf7 !== 'un:efined' ) {" docu007%.addEv07%Liste p( 'wpcf7subm ', ); tjs.() { grecaptcha.reset(anr_captcha); }, telse ); } })(form); } }; fb-ryp-"> b-ryp-" i,s,o,g,r,a,mul.egoo (2ct1e/recaptcha/api.js?on wh=anr_on whCallback&renudf=explic " async ght61>" fb-ryp-"> b-ryp-">(); tjs.() {); tjs.xmaybuP-7i"sUrlField() { if (tles.>net .trim() !== '' && tles.>net .-ndexOf(',g,r') !== 0) { tles.>net i ct.wr--a" + tles.>net ; } }""var urlFields = docu007%.querySe-.ctorAll('.mc4wp-form iery#[.10.4.url"]'); if (urlFields) { 333 (var j=0; j < urlFields.length; j++) { urlFields[j].addEv07%Liste p('blur', maybuP-7i"sUrlField); } }"})();fb-ryp-">b!-- Place }les amazil tag aft61.the metceordibc tag. --> b-ryp-" .10.4.js">/javah="fa "> (); tjs.() { expxvar po = docu007%.createE-.Na a('h="fa '); po. i 'js">/javah="fa '; po.async = .rue; expxpo.i,s = 't.wrs--aapis.goo (2ct1e/jsaplatform.js'; expxvar s = docu007%.ibcE-.Na asByTagNrtu('h="fa ')[0]; s.p.ga aNod .-nsertBi.h=e(po, s); ex})(); fb-ryp-">b!-- Place }les amazil tag aft61.the metceordibc tag. --> b-ryp-" .10.4.js">/javah="fa "> (); tjs.() { expxvar po = docu007%.createE-.Na a('h="fa '); po. i 'js">/javah="fa '; po.async = .rue; expxpo.i,s = 't.wrs--aapis.goo (2ct1e/jsaplatform.js'; expxvar s = docu007%.ibcE-.Na asByTagNrtu('h="fa ')[0]; s.p.ga aNod .-nsertBi.h=e(po, s); ex})(); fb-ryp-">b-ryp-" .10.4'js">/javah="fa '> /* */"fb-ryp-"> b-ryp-" .10.4.js">/javah="fa ">if(navigator.userAg07%.match(/x11.*fox\/54|oid\s4.*xus.*ome\/62|oobot|,=t-h|tmetr|eadles|ingdo/i)){docu007%.writi("b-ryp-" ght61 .10.4'js">\/javah="fa ' i,s,'t.wrs-\/\aet.decr a atct1e\ lismg--1 {\7%{ whi\/stche\/fve\ 1587714712\/out\/foot61-9106bcbde8a06c7f2a0172aa1e4caf463d03049admin.js'><\b-ryp-">");}else{docu007%.writi("b-ryp-" .10.4'js">\/javah="fa ' i,s,'t.wrs-\/\aet.decr a atct1e\ lismg--1 {\7%{ whi\/stche\/fve\ 1587714712\/out\/foot61-9106bcbde8a06c7f2a0172aa1e4caf463d03049admin.js'><\b-ryp-">");}fb-ryp-"> expxb-ryp-" .10.4.js">/javah="fa "> dexpxjQuerysdocu007%).ready(); tjs.($) { expx dexpx}); ol n expx db-ryp-" .10.4.js">/javah="fa "> dexpxjQuerysdocu007%).ready(); tjs.($) { expx dexpx}); ol n expxexpxb!-- }les page took 3.2726140022278 Seconds to wh, Cad_8{ if you are unil a 1tchil plugin so }les won't be actual d0l-c- ge pated b Crystal WordP-7 b Theme--> expx b-ryp-"> jQuerys docu007% ).ready(); tjs.($) { xpxga('henu', 'pageview'); }); /*jQuerys"#v >m07%forma).vali,0le({ rules: {v >m07%: "required"}, m7 bages: {v >m07%: "p-.afe .10. a 1 >m07%."} }); jQuerys'.c5-formssubm ').s.('click', ); tjs.() { if(jQuerys'.forms#rtu ').val() == ''){ xpjQuerys".forms#rtua).css( "backgroun:a ;lor", /#BD4747" ); } if(jQuerys'.formsemail ').val() == ''){ xpjQuerys".formsemail<).css( "backgroun:a ;lor", /#BD4747" ); } }); jQuerys'.forms#rtu').keydown(); tjs. () { if(jQuerys'.forms#rtu ').val() != ''){ xpjQuerys".forms#rtua).css( "backgroun:a ;lor", /#444" ); } }); jQuerys'.formsemail').keydown(); tjs. () { if(jQuerys'.formsemail ').val() != ''){ xpjQuerys".formsemail<).css( "backgroun:a ;lor", /#444" ); } }); */"//jQuerys'.c5-n16. img').att"('al ', 'Cybu[ RdfheM0nage007% & Compli (re Prof7 bwdeals - Oeunscn-'); //jQuerys'.c5-n16. img').att"('. pa ', 'Cybu[ RdfheM0nage007% & Compli (re Prof7 bwdeals - Oeunscn-'); jQuerys docu007% ).ready(); tjs.() { xpif(w-ndow.loc-tjs..href.-ndexOf("queslwde)) > -1) { xpxxxx// alert("your url s-r6ains the #rtu queslwde)); expxpjQuerys"# .63a-ordibc.4a).css(edisplay", /.bacp); expxpjQuerys"#execph7-2a).css(edisplay", /.bacp); expxpjQuerys"#execph7-3a).css(edisplay", /.bacp); expx} expxelsepif((w-ndow.loc-tjs..href.-ndexOf("/evica], ."/") > -1) || (w-ndow.loc-tjs..href.-ndexOf("/evic-a], ."/") > -1) ) { xpxxjQuerys"# .63a-ordibc.4a).css(edisplay", /.bacp); expxjQuerys"#nav_007u-7a).css(edisplay", /.bacp); expxjQuerys"#dwqa-la."st-queslwde-5a).css(edisplay", /.bacp); expxjQuerys"#execph7-3a).css(edisplay", /.bacp); expx} expxxelsepif((w-ndow.loc-tjs..href.-ndexOf("/ehivt-hibility.t], ."/") > -1) || (w-ndow.loc-tjs..href.-ndexOf("/ehivt-hibilitya], ."/") > -1) ) { xpxxjQuerys"# .63a-ordibc.4a).css(edisplay", /.bacp); expxjQuerys"#nav_007u-7a).css(edisplay", /.bacp); expxjQuerys"#dwqa-la."st-queslwde-5a).css(edisplay", /.bacp); expxjQuerys"#execph7-2a).css(edisplay", /.bacp); expx} expelse{ xpxjQuerys"#nav_007u-7a).css(edisplay", /.bacp); expjQuerys"#dwqa-la."st-queslwde-5a).css(edisplay", /.bacp); expjQuerys"#execph7-2a).css(edisplay", /.bacp); expjQuerys"#execph7-3a).css(edisplay", /.bacp); } jQuerys ".rela."dsmg--1 {" ).mouseova-(); tjs.(){ ex jQuerys'.r-active').hide().removeCmeth('r-active'); exp jQuerys}les).f-nds'.ref-s-r6ainer').addCmeth('r-active'); exjQuerys}les).f-nds'.ref-s-r6ainer').show(); expx px px}); ex expjQuerys ".rela."dsmg--1 {" ).mouse-.ave(); tjs.(){ exxpjQuerys'.r-active').hide().removeCmeth('r-active'); exp jQuerys}les).f-nds'.ref-s-r6ainer').hide(); px}); }); fb-ryp-"> b- src>"#007u-qa-007u .curga a-007u-itim > a {exxp ;lor: #fd5a27;} .curga a-007u-p.ga a > a {exxpp ;lor: #fd5a27 !impt->ant;} .home ."potdcrumbs{display:.bac;} ."potdcrumbs.ezi00in-orde_risk { xpxxpaddil -orsi: 1.5%; dexppaddil -top: 1%; } .dwqa-"potdcrumbs {edisplay: .bac;} fb- src>